News

Peamised tööstust mõjutavad tegurid aastal 2022

Uus aasta annab uue võimaluse mõtiskleda selle üle, millised tegurid on mõjutanud praegust keskkonda, ja kaaluda trende, mis kujundavad kaubandust ja tarbijaid mõjutavat tööstust Tarneahelat mõjutavatel teguritel on arvatust palju suurem mõju nii hinnale, lõpptarbijate otsusele kui ka ümbritsevale keskkonnale. Kuid tehnika ja tööstuse moderniseerimisega seoses on kerkinud esile mitmed tarneahela probleemid ning ka neile pakutavad lahenduse, mis on nüüd peaaegu igapäevaselt esiplaanil. Kahtlemata pole erinevad tööstusharud ainsad, keda tehnoloogiline areng on mõjutanud. Neid mõjutusi on tunda ka meelelahutus- ja mängutööstuses, näiteks ka Tonybet kasiino on kaasa läinud mitmete IT-alaste uuendustega, mis mängutööstust on mõjutanud. Samuti on erinevad tööstusharud kasvanud ja muutunud, et kohaneda – mitte ainult tarneahela alaste probleemide lahendamiseks, vaid ka tarbijate muutuvate nõudmistega kohanemiseks ning uute vahendite ja tehnoloogiate kasutusele võtmiseks.

Lühemad ja lihtsamad tarneahelad

Pärast seda, kui mitmetes erinevates tööstusharudes tegutsevad suurettevõtted on kogenud ulatuslikke tarneahela häireid jõuti selle tulemusena arusaamisele, et oluline on tagada kriitiliste osade ja toodete usaldusväärne tarnimine. Kuna paljud tarneahelad – näiteks autotööstuses kasutatavad kiibid – kannatavad jätkuvalt arvestatavate tarneraskuste käes, siis selle tulemusena otsustasid mitmed ettevõtted oma tarneahelaid olulisel määral lühendada, et vähendada transpordikulusid ja kaitsta ettevõtet võimalike tulevaste tarnehäirete ja probleemide eest.

Uute toodete väljatöötamise tsüklite lühendamine

Ettevõtted otsivad jätkuvalt viise, kuidas lühendada tootearenduse tsükleid, et oma äri kasvatada ja konkurentide ees võita. Ettevõtted, mis keskenduvad tulude kasvule, saavutavad oma eesmärgid uute toodete turule toomisega ning kiire tootearenduse tsükkel toob kaasa suurema kasvu ja suurema turuosa. Me näeme, et disainerid ja insenerid soovivad võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, vahendeid ja protsesse, et pidada sammu kiirendatud toodete turule toomisega.

Tulevikusuund jätkub – olulised on jätkusuutlikud lahendused

Seoses kasvava sooviga jätkusuutlikult toodetud toodete järele püüavad ettevõtted mõõta ja vähendada oma tootmisprotsesside ja tarneahelate poolt tekitatud süsinikdioksiidi heitkoguseid. Tarbijate nõudlus, ettevõtete vastutus ja riiklikud eeskirjad aitavad kaasa ettevõtete uutele või uuendatud jõupingutustele vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. Aastal 2022 kasutavad ettevõtted üha kättesaadavamaid tootmis- ja tarneahela andmeid, et paremini hinnata oma toodete süsinikujalajälge ja hinnata võimalusi kaupade säästvamaks tootmiseks ja transpordiks.

Detaile tootvate valdkondade laienemine

Asjaolu, et paljud ettevõtted pöördusid tarneraskuste tekkimise ajal ühe alternatiivse lahendusena 3D-trükkimise poole, on detailide olulisus tõestanud enda väärtust erinevate tööstusharude olulise osana lõpptoodangu tootmisel. Suurem teadlikkus ja arusaam sellest, kuidas kasutada alternatiivset tootmistehnoloogiat erinevate tootmises kasutatavate detailide puhul on märgatavalt soodustanud tööstusharude poolt kasutatavaid detaile tootvate valdkondade laienemist arvestatavas mastaabis.

Nišitoodete nõudlus jätkab kasvu

Uued tootmistehnoloogiad, mis muudavad väikesemahulise tootmise majanduslikult teostatavaks – sealhulgas nišitoodete tootmine – võimaldab ettevõttel vastata tarbijate vajadustele eritoodete järele. Antud trend väiksemate kliendisegmentide teenindamiseks mõeldud toodete kasutuselevõtu suunas muutub üha populaarsemaks kui võimalus, kuidas paremini rahuldada klientide vajadusi ja suurendada tulusid. Kuna tellimuse alusel, väikestes kogustes või tõeliselt kohandatud toodete valmistamise kulud on vähenenud, suurenevad võimalused tarbijate vajaduste rahuldamiseks.

Talendi puudus on süvenev probleem

Oskustööjõu ja personali värbamisega seonduvad probleemid on viimase aasta jooksul mõjutanud peaaegu kõiki tööstusharusid ning tootjad peavad jätkuvalt võitlema inseneride, disainerite, tehnikute ja teiste töötajate värbamise ja hoidmisega. Kuna talendipuudus jätkub, peavad ettevõtted olema töötaja suhtes paindlikumad ja investeerima inimkapitali. Need ettevõtted otsivad ka võimalusi uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks, mis parandavad tootlikkust ja automatiseerivad võimalusel erinevaid protsesse. Paljud organisatsioonid kasutavad erinevaid ettevõtteid personali valdkonnas, et leida sobivat oskustööjõudu, kuna värbamisele kuluv maht on liiga suur.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button